GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS GINER

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS GINER

GOOGLE+
FACEBOOK
YOUTUBE
ISSUU
 

 

  Inici

El Gabinet

Qui Som

On Som Contacte Utilitats Medis Llibres  
 
 

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS I GINER

 
     
 

RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS

 
 

 

 
 

RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS

 
   
 

ÍNDEX GENERAL

| HIPNOSI | TERÀPIES | TERÀPIES SORDS | TARTAMUDESA | PSICOLOGIA INDUSTRIAL | TEST |
| COACHING | CONSULTA ON LINE | QUIROMASSATGE | MEGABRAIN | CURSOS I SEMINARIS |

HIPNOSIHIPNOSI

 1. Tothom pot ser hipnotitzat?

 2. Existeix algun perill amb la hipnosi?

 3. Pot quedar-se en tràngol una persona que ha estat hipnotitzada?

 4. L'hipnòleg, pot aconseguir que la persona hipnotitzada, faci quelcom, que no hagués volgut fer?

 5. Si algú és hipnotitzat freqüentment pot patir trastorns psicològics?

 6. És possible modificar la voluntat d'una persona amb la hipnosi?

 7. Si una persona ha estat en tràngol hipnòtic, desprès pot reproduir-se aquest estat de manera espontània?

 8. La hipnosi pot resultar inadequada a segons quina edat?

 9. És possible hipnotitzar a més d'una persona a la vegada?

 10. Pot ser hipnotitzat un cec?

 11. Durant el tràngol, es perd completament la consciència?

 12. Poden gravar-se les sessions?

 13. Tenen eficàcia les instruccions post-hipnòtiques?

 14. Són factibles les regressions?

 15. Serveix per deixar de fumar?

 16. Si una persona està seguint un tractament farmacològic, pot ser tanmateix hipnotitzada?

 17. És útil pels bloquejos de memòria?

 18. Si un familiar pateix un hàbit perniciós, es pot portar-lo per ser hipnotitzat i treure-l'hi?

1) - Tothom pot ser hipnotitzat?
En principi, tothom pot ser hipnotitzat, però existeix entorn a un 10% de persones, anomenades refractàries a la hipnosi a les que resulta molt difícil aconseguir hipnotitzar.

De fet, solen ser aquelles que tenen por a la hipnosi i hem de partir de la premissa que ningú pot ser hipnotitzat contra la seva voluntat.

Anar a menú hipnosi

2) - Existeix algun perill amb la hipnosi?
No. No existeix cap mena de perill amb la hipnosi. De fet podem dir que és una de les eines menys agressives, per aconseguir modificacions de conducta.

Anar a menú hipnosi

3) - Pot quedar-se en tràngol una persona que ha estat hipnotitzada?
No. És impossible. Una persona sotmesa a tràngol hipnòtic, que no fos despertada per l’hipnòleg, al cap uns 30 minuts, canviaria el son hipnòtic per son fisiològic, dormiria en tant tingues son i es despertaria igual que si hagués dormit a la nit.

Anar a menú hipnosi

4) - L'hipnòleg, pot aconseguir que la persona hipnotitzada, faci quelcom, que no hagués volgut fer?
Encara que en principi ningú farà, en un estat hipnòtic, quelcom que no fos capaç de fer en un estat conscient, això vol dir que no farà res, que pugui anar contra la seva moral, els seus principis o la seva voluntat, és convenient posar-se en mans d’un professional qualificat, per tal d’evitar qualsevol tipus d’intencions inadequades, encara que no podés aconseguir-ho.

Anar a menú hipnosi

5) - Si algú és hipnotitzat freqüentment pot patir trastorns psicològics?
El fet de ser hipnotitzat amb relativa freqüència per exemple degut a una teràpia, no comporta cap tipus de risc de trastorn psicològic, tot i així, és convenient posar-se en mans d'un professional que utilitzi adequadament les instruccions psicològiques, per conduir a determinat objectiu, ja que unes instruccions inadequades poden provocar desconcert a l’hipnotitzat.

Anar a menú hipnosi

6) - És possible modificar la voluntat d'una persona amb la hipnosi?
No. Podem modificar conductes, corregir trastorns de personalitat, però mai podem anar en contra de la voluntat de la persona. Per exemple no podrem aconseguir que algú faci quelcom, que conscientment no acceptés fer.

Anar a menú hipnosi

7) - Si una persona ha estat en tràngol hipnòtic, desprès pot reproduir-se aquest estat de manera espontània?
No. Solament es pot entrar en tràngol, mitjançant inducció de l’hipnòleg. També és possible l'autoinducció, però mai pot arribar-se a un tràngol de manera espontània.

Anar a menú hipnosi

8) - La hipnosi pot resultar inadequada a segons quina edat?
La hipnosi pot realitzar-se, en principi, a qualsevol edat, encara que és necessari que la persona tingui capacitat de fixar l’atenció, per tant pot resultar difícil de portar a terme amb nens petits i amb persones grans amb trastorns de desorientació.

Anar a menú hipnosi

9) - És possible hipnotitzar a més d'una persona a la vegada?
Sí. És possible, però des d’un punt de vista terapèutic, no és aconsellable, ja que la persona perdrà part de la seva intimitat i pot tenir més prevenció a ser hipnotitzada.

Anar a menú hipnosi

10) - Pot ser hipnotitzat un cec?
Sí, es pot, però pot resultar més dificultós ja que no podrem fer servir l’atavisme visual.

Anar a menú hipnosi

11) - Durant el tràngol, es perd completament la consciència?
No sempre és absolutament imprescindible. Hi ha determinades teràpies on un estat de semi-inconsciència és suficient.

Anar a menú hipnosi

12) - Poden gravar-se les sessions?
Sí, però en el ben entès de no provocar rebombori i de no fer-li perdre la intimitat al pacient. Per tant solament podran ser utilitzats medis estàtics (casset i/o vídeo), però sense que hagin de ser accionats per ningú.

Anar a menú hipnosi

13) - Tenen eficàcia les instruccions post-hipnòtiques?
Lògicament, les instruccions post-hipnòtiques, son la base on se cementa la teràpia, però per tal d'aconseguir l’efecte desitjat, no poden atemptar contra o ser enfrontades a la voluntat de l’hipnotitzat.

Anar a menú hipnosi

14) - Són factibles les regressions?
Sens dubte, són factibles i comprovables en tant i quan ens cenyim a buscar records o traumes oblidats en la vida de la persona. Podem així mateix fer-se incursions a existències anteriors, però lògicament no pot ser demostrada la fiabilitat.

Anar a menú hipnosi

15) - Serveix per deixar de fumar?
Naturalment. Però és necessari que la persona vulgui realment deixar-ho.

Anar a menú hipnosi

16) - Si una persona està seguint un tractament farmacològic, pot ser tanmateix hipnotitzada?
Sí. Encara que és convenient tenir un canvi d’impressions al respecte amb l’interessat.

Anar a menú hipnosi

17) - És útil pels bloquejos de memòria?
Sí. Inclús, pot alleugerir la pèrdua de memòria produïda per alguns trastorns.

Anar a menú hipnosi

18) - Si un familiar pateix un hàbit perniciós, es pot portar-lo per ser hipnotitzat i treure-l'hi?
No, no és convenient ja que intentaríem fer quelcom contra voluntat i per tant les possibilitats d’èxit serien poques, però encara més important és que des del punt de vista ètic, no podem fer-ho sense el consentiment de la persona.

Anar a menú hipnosi

DALT. MENÚ GENERAL

TERÀPIESTERÀPIES

 1. És més convenient usar una teràpia que una altra?

 2. Pot elegir el pacient el tipus de teràpia que vol realitzar?

 3. La teràpia individual és millor que la de grup?

 4. Amb quina freqüència es realitzen les sessions en una teràpia?

1) - És més convenient usar una teràpia que una altra?
En funció del tipus de trastorn a tractar i de les característiques del pacient, s'escollirà el tipus de teràpia psicològica o tècnica que al nostre judici pugui aportar els millors i més ràpids resultats.

Anar a menú teràpies

2) - Pot elegir el pacient el tipus de teràpia que vol realitzar?
El pacient, podrà consultar, perquè de la utilització o no d'una determinada teràpia, però el criteri per la utilització d'aquella, dependrà en exclusiva del professional que l'atengui.
En l'únic cas que el pacient podrà decidir la NO utilització d'una teràpia, és en el de la hipnosi, si té temor a entrar en tràngol.

Anar a menú teràpies

3) - La teràpia individual és millor que la de grup?
Encara que és més freqüent la teràpia  individual, que la teràpia de grup, això no pressuposa que sigui millor.
De fet segons quin tipus de problemes, resulta més escaient la teràpia de grup.

Anar a menú teràpies

4) - Amb quina freqüència es realitzen les sessions en una teràpia?
A la major part dels casos, inicialment, la periodicitat és d’una sessió setmanal i a mesura que s’obtenen resultats, es van distanciant les sessions fins arribar a l’alta.

Anar a menú teràpies

DALT. MENÚ GENERAL

TERÀPIES SORDSTERÀPIES SORDS

 1. Tenen eficàcia les teràpies per sords i sord-cecs?

 2. Ensenyen a parlar a persones sordes?

 3. Ensenyen el llenguatge dels signes?

1) - Tenen eficàcia les teràpies per sords i sord-cecs?
Les teràpies per sords i sord-cecs tenen, en principi, el mateix índex d’eficàcia que les realitzades a persones que no pateixin aquesta incapacitat. L’única diferència consisteix en la utilització d’un TÈCNIC SUPERIOR D’INTERPRETACIÓ EN LA LLENGUA DE SIGNES I GUIA - INTERPRETACIÓ, per disposar d’una total capacitat de comunicació amb el pacient.

Anar a menú teràpies sords

2) - Ensenyen a parlar a persones sordes?
No. Al nostre gabinet tractem els trastorns psicològics que puguin patir pacients amb aquesta discapacitat.
Ensenyar a parlar a sords o serd-cecs, és una labor que ha de ser efectuada per logopedes.

Anar a menú teràpies sords

3) - Ensenyen el llenguatge dels signes?
Encara que el nostre gabinet no ho fa, podem connectar-los amb el TÈCNIC SUPERIOR D’INTERPRETACIÓ EN LA LLENGUA DE SIGNES I GUIA - INTERPRETACIÓ, amb el que treballem, perquè es posin d’acord amb ell.

Anar a menú teràpies sords

DALT. MENÚ GENERAL

PSICOTERÀPIESTARTAMUDESA

 1. Existeixen tractaments per la tartamudesa?

 2. És eficaç la hipnosi per tractar la tartamudesa?

 3. Els resultats obtinguts, són permanents?

1) - Existeixen tractaments per la tartamudesa?
Fins el moment, existeixen solament teories i hipòtesis amb relació a l’origen d’aquest trastorn, de manera que en alguns casos s’accepta com vàlid el seu origen neurològic, en d’altres origen psico - emocional, també seu origen bioquímic i inclús l’origen físic - muscular, però l’autèntica realitat és que això ha impedit desenvolupar tècniques eficaces per combatre’l.
Des de fa uns anys, el nostre gabinet està treballant aquesta disfunció per mitjà de la hipnosi, amb resultats altament esperançadors, que en molts casos han conduït al pacient a una fluïdesa quasi absoluta.

Anar a menú tartamudesa

2) - És eficaç la hipnosi per tractar la tartamudesa?
En els casos tractats al nostre gabinet, s’ha revelat com una eina molt eficaç, si be no podem parlar d’un 100% d’eficàcia, a manera d’orientació, l’estadística dels casos tractats fins a 31/07/2.012, és la següent::

Fins el moment, han estat tractades un total de 34 persones que patien aquest problema; 25 d’elles han trobat un nivell de fluïdesa verbal gairebé total, amb la desaparició dels espasmes i tics, que sovint acompanyen aquest trastorn del llenguatge; fins el moment 3 pacients han abandonat la teràpia abans de la vuitena sessió, pel fet de semblar-los-hi que no trobaven cap efecte, (a la major part dels casos els resultats, de vegades molt subtils, no comencen a percebres fins haver portat a terme unes 8 o 10 sessions, per la qual cosa, no podem considerar que la teràpia no hagi funcionat en ells), a l’actualitat hi ha 6 pacients seguint la teràpia, un d’ells a punt de ser donat d’alta, solament li resta fer la sessió de comprovació de manteniment del nivell de fluïdesa que es fa sis mesos desprès d’haver considerat aconseguits els objectius, uns altres 3 porten fetes unes 20 sessions, amb resultats força bons (un d’ells ha trobat un nivell molt acceptable de fluïdesa i els altres 2 han reduït sensiblement l’ansietat i els espasmes, amb una certa milloria en la fluïdesa) i els 2 que queden, un amb quinze sessions i l’altre amb vint-i-sis, no han trobat encara grans resultats aconseguint solament fluïdesa en moments puntuals.
La tècnica que utilitzem, dissenyada al nostre gabinet, combina diversos sistemes terapèutics, entre els que està inclusa la hipnosi, com a eina fonamental, per això no podem garantir que d’altres centres i professionals que utilitzin la hipnosi, hagin obtingut o obtinguin el mateix tipus de resultats.

Anar a menú tartamudesa

3) - Els resultats obtinguts, són permanents?
Dels casos donats ja d’alta, hem pogut tindre un seguiment d’alguns d’ells, que desprès d’alguns anys segueixen mantenint la fluïdesa. Tot i així haguda compta que és una combinació de tècniques absolutament experimentals i pel fet de no haver transcorregut els anys necessaris, ni haver tampoc fet el nombre de teràpies suficients, no podem parlar d’una absoluta garantia d’eficàcia.

Anar a menú tartamudesa

DALT. MENÚ GENERAL

PSICOLOGIA INDUSTRIALPSICOLOGIA INDUSTRIAL

 1. Les actuacions del seu gabinet, les fan des del seu despatx o des de les instal·lacions de l'empresa que contracta els serveis?

 2. Fan selecció de personal?

 3. Donen suport per l'ergonomia als dissenys?

1) - Les actuacions del seu gabinet, les fan des del seu despatx o des de les instal·lacions de l'empresa que contracta els serveis?
Per regla general, tots els serveis contractats que ho permetin, es realitzen des del nostre despatx, però quan l’actuació ho requereix així, ens desplacem al local de l’empresa.

Anar a menú psicologia industrial

2) - Fan selecció de personal?
Sí. El nostre gabinet s’ocupa de les proves necessàries per la selecció de personal des del punt de vista del perfil psicològic. Des del punt de vista tècnic, les proves hauran de ser estructurades per la pròpia empresa.

Anar a menú psicologia industrial

3) - Donen suport per l'ergonomia als dissenys?
Encara que el nostre gabinet no és especialista en ergonomia, podem en cas necessari, localitzar el professional adequat a les seves necessitats.

Anar a menú psicologia industrial

DALT. MENÚ GENERAL

TESTTEST

 1. És necessari fer test per dur a terme una teràpia?

 2. Quin tipus de test ofereix el seu gabinet?

 3. Són fiables els resultats dels test?

 4. És pot recorre als seus serveis solament per demanar un test?

1) - És necessari fer test per dur a terme una teràpia?
A la major part dels casos, és convenient efectuar els test escaients per elaborar un diagnòstic i determinar així el tipus de teràpia adequada. Al nostre gabinet, si el professional que els atén precisa realitzar un o varis test per determinar el tipus de trastorn o la teràpia apropiada, no suposarà en cap cas un cost addicional. Solament és cobraran a part, els test que siguin sol·licitats pel pacient.

Anar a menú test

2) - Quin tipus de test ofereix el seu gabinet?
El nostre gabinet ofereix la majoria dels test tradicionals, però sempre que sigui possible recomanem la utilització dels test projectius, donat que els resultats obtinguts, solen ser molt més fiables, ja que no donen cabuda a respostes "lògiques" o "esperades".

Anar a menú test

3) - Són fiables els resultats dels test?
Per a cada tipus de necessitat, el nostre gabinet aconsellarà el tipus de test, que al nostre judici, ofereixi la major garantia de fiabilitat.

Anar a menú test

4) - És pot recorre als seus serveis solament per demanar un test?
Sí. Dins els serveis oferts pel nostre gabinet, és inclòs el de la realització de test psicològics.

Anar a menú test

DALT. MENÚ GENERAL

COACHING

 1. Per que serveix el coaching?

 2. Que És un coach?

 3. Quines són las premisses d'un coach?

 4. Que NO fa un coach?

 5. Que fa un coach?

 6. Existeix algun límit d'edat?

 7. Quant temps es precisa per aconseguir aquesta autorealització?

 8. Que puc fer si no m'és possible desplaçar-me?

 9. Quina és la durada de cada sessió?

 10. En quins àmbits pot ajudar un coach?

 11. Que és millor un coach del mateix sexe o del sexe contrari?

 12. Si solament vull una entrevista de tant en tant per obtenir un consell, puc fer-ho?

 13. En que pot canviar la meva vida tenir un coach?

 14. Quin és l'horari d'atenció i el preu de les sessions?

1) Per que serveix el coaching?
Serveix per arribar a l'autorealització, mitjançant el desenvolupament i aprofitament del potencial de cada persona, per elaborar el pla d'acció que permeti obtenir els millors resultats.
Si arribem a aquesta harmonia, a aquest benestar, amb nosaltres mateixos, per mitjà de fer realitat les nostres expectatives i il·lusions, podrem arribar a aquest sentiment d'èxit, de felicitat i de gaudir de la vida en tot moment

Anar a menú coaching

2) Que es un coach?
Es el professional que te ajudarà a centrar-te en el teu present, treure el millor de les teves possibilitats en aquest moment i rebutjar tot el que signifiqui un llast, per que puguis continuar cap, i això és el més important, un futur en que t'agradi el que ets fent.

Anar a menú coaching

3) ¿Quines són les premisses d'un coach?
Sobretot, saber el que NO vols, i a partir d'aquí anar esbrinant el que vols i funcionar a plenitud, i amb seguretat en tu mateix.

Anar a menú coaching

4) Que NO fa un coach?
Centrar-se en el passat. Només mirarà cap el passat, per fer enfocaments del que va ser negatiu i no tornar a fer-ho, però en realitat, se centrarà en el present, para aconseguir els objectius del futur.

Anar a menú coaching

5) Que fa un coach?
Ajudar a veure de manera objectiva la situació de cada persona. A partir d'això, desenvolupar el potencial de cadascun i a mitjançant de l'elaboració d'un pla d'acció, conduir-lo a la consecució dels seus objectius.

Anar a menú coaching

6) Existeix algun límit d'edat?
En absolut, qualsevol persona, a qualsevol edat, pot requerir el consell d'un coach.
Tots, absolutament tots, hem de demanar més a la vida i treure el millor partit de nosaltres mateixos, en tot moment i a qualsevol edat.

Anar a menú coaching

7) Quant temps es precisa per a assolir aquesta autorealització?
Dependrà de cada persona. El primer dia, una vegada la persona exposi la seva situació, el coach ja tindrà una idea aproximada del temps necessari.
Encara que només és a manera d'orientació, la major part de problemes exposats, requereixen entre una i dotze visites.

Anar a menú coaching

8) Que puc fer si no puc desplaçar-me?
No existeix cap problema, una vegada concertada la cita, previ pagament, pot efectuar-se la sessió per telèfon, per xat de veu o per videoconferència.

Anar a menú coaching

9) Quina és la durada de cada sessió?
Les sessions, tenen la durada d'una hora.

Anar a menú coaching

10) En quins àmbits pot ajudar un coach?
El coach pot ajudar en tots els àmbits, ja que en cada cas li facilitarà treure a la superfície el millor del seu potencial, per aconseguir els seus objectius, tant en l'àmbit emocional (separacions, gelosia, problemes amb els fills, viduïtat, dubtes a l'hora de prendre decisions...), com en l'àmbit professional o empresarial (canvi de treball, mobbing, problemes amb empleats, problemes amb companys...), com també en l'àmbit de la salut (usar el potencial propi de manera positiva i assertiva, condueix a un millor estat d'ànim i per tant a una millorança de la salut)

Anar a menú coaching

11) Que és millor un coach del mateix sexe o del sexe contrari?
Encara que el sexe del coach és absolutament indiferent per a l'obtenció de resultats, és cert també que per a l'obtenció dels mateixos, és molt important que el client es trobi còmode, per tant si sent una preferència determinada, ha d'indicar-ho a l'hora de concertar la seva cita, per així ser atès pel professional del sexe que prefereixi. Cas de no existir indicació referent a això se li donarà la cita amb el professional, que tingui la disponibilitat horària més adaptada a les seves necessitats.

Anar a menú coaching

12) Si només desitjo una entrevista de tant en tant per obtenir un consell, ¿puc fer-ho?
Per descomptat, pot sol·licitar consell cada vegada que ho desitgi i mai existirà obligació d'assistir a més d'una cita si vostè no ho desitja. Això sí, si ha concertat cites posteriors i li sorgeix qualsevol tipus d'impediment, li preguem ho comuniqui.

Anar a menú coaching

13) En que pot canviar la meva vida tenir un coach?
Pot canviar totalment, i això és el que és important, adaptant-la a les seves necessitats, objectius i il·lusions

Anar a menú coaching

14) Quin és l'horari d'atenció y el preu de les sessions?
L'horari d'atenció és per les tardes de 16:00 a 20:00h, per a concertar la cita en l'horari que més li convingui i informar-se del preu de les sessions, ha de trucar al 934.460.927.

Anar a menú coaching

DALT. MENÚ GENERAL

CONSULTA ON LINECONSULTA ON LINE

 1. A quins serveis es pot accedir mitjançant el Xat de Veu?

 2. Que he de tindre per usar el Xat de Veu?

 3. Resulta senzill d'usar el Xat de Veu?

 4. En cas de fer servir el servei de Xat de Veu en més d'una ocasió, podré ser atès sempre per la mateixa persona?

1) - A quins serveis es pot accedir mitjançant el Xat de Veu?
Amb el servei de Xat de Veu, es poden realitzar consultes de psicologia, seguir una teràpia (sempre que els nostres professionals o vegin factible pel seu problema) i sessions de relaxació o sofrologia (estat semblant a la hipnosi).

Anar a menú consulta online

2) - Que he de tindre per usar el Xat de Veu?
Haurà de disposar de tarja de so, altaveus i micròfon o casc. Amés, haurà de tindre instal·lat el software corresponent a algun sistema messenger, els que li recomanem és l'Skype, que és el que habitualment usem per donar aquest servei.

Anar a menú consulta online

3) - Resulta senzill d'usar el Xat de Veu?
És molt senzill, però recomanem experimentar una mica amb el sistema, abans de la data que li serà indicada un cop faci la seva comanda.

Anar a menú consulta online

4) - En cas de fer servir el servei de Xat de Veu en més d'una ocasió, podré ser atès sempre per la mateixa persona?
Si està seguint una teràpia, sempre serà atès pel mateix professional, però en cas de fer una consulta puntual, si desitja ser atès per un professional en concret, haurà d'indicar-ho enviant un mail un cop feta la comanda a fi que a l'hora que se li faciliti per la consulta, pugui ser atès per qui vostè hagi escollit.

Anar a menú consulta online

DALT. MENÚ GENERAL

QUIROMASSATGEQUIROMASSATGE

 1. Per què amés de psicologia ofereixen quiromassatge?

 2. Per a què pot ser útil el quiromassatge?

 3. Hi ha garanties d'eficàcia?

1) - Per què amés de psicologia ofereixen quiromassatge?
El quiromassatge ofereix per si sol, una amplia gamma de possibilitats per tractar un sense fi de dolors musculars i ossis, així com per millorar la circulació de la sang, però sobretot, és un complement ideal per tractaments de l’estrès, la depressió i l’ansietat. Aquests trastorns, tendeixen a produir contractures musculars amb el consegüent dolor. Per altra part, és freqüent, que un dolor muscular agut i continu, condueixi a l’estrès o a l’ansietat. Per això, dins la nostra voluntat d’oferir solucions als trastorns psicològics, hem trobat oportú ampliar la nostra oferta amb el quiromassatge, per aquells que vulguin utilitzar aquest servei.

Anar a menú quiromassatge

2) - Per a què pot ser útil el quiromassatge?
Encara que les utilitats del quiromassatge són moltes, a manera de resum indiquem a continuació els seus efectes més importants:

Fonamentalment, amb el massatge, podem aconseguir efectes "mecànics", que són els produïts per mitjà del contacte manual i els efectes "psicològics o mentals".

EFECTES MECÀNICS
Dins dels efectes mecànics, podem distingir-ne de dos tips:

 • Efecte local, que és el produït sobre la zona dolorida o tractada.

 • Efecte reflex, que és el que es produeix en una zona distant a la tractada. Per exemple quan actuem sobre les vèrtebres lumbars, produirem un efecte sobre la zona intestinal, que ajudarà en casos d’estrenyiment.

Els efectes del massatge, actuen també a:

 • La circulació de la sang

 • La circulació limfàtica

 • El sistema nerviós.

 • El teixit muscular.

 • El teixit adipós.

 • El teixit ossi.

 • Els orgues.

 • La pell.

 • La ment (efecte psicològic)

EFECTES SOBRE LA CIRCULACIÓ DE LA SANG
Augmenta el flux sanguini a la zona tractada i a les zones relacionades amb ella, afavorint així mateix el retorn venós al cor, no hem d’oblidar, que amés, amb el massatge, s’ajudarà que la sang distribueixi amb major facilitat l’oxigen cap aquells orgues o teixits, que ho precisin, aconseguint d’aquesta manera la millor regeneració dels mateixos.
Millora també l’alliberament d’histamina, endorfines, etc. Els efectes del massatge, es fan també notables a la circulació arterial, una mostra evident, és el to rosat que adquireix la zona tractada, desprès d’algunes sessions i la milloria, que experimenta el pacient.

EFECTES SOBRE LA CIRCULACIÓ LIMFÀTICA
Actuant sobre la pell d’una zona determinada, incidim en els vasos limfàtics, que es troben a una zona interna, millorant d’aquesta manera la seva funció específica.

EFECTES SOBRE EL SISTEMA NERVIÓS
L’efecte del massatge, és polivalent, de manera que pot ésser estimulant, quan actua sobre nervis motors o relaxant i sedant fent-ho sobre nervis sensitius, encara que excepcionalment, en alguns casos, pot no complir-se aquesta regla.

EFECTES SOBRE EL TEIXIT MUSCULAR
Mitjançant l’augment de la vascularització, que aconsegueix el massatge, el muscle, trobarà amb més facilitat els nutrients, que precisa, ajudant així mateix a l’eliminació de toxines i productes de desfeta.
Amb el massatge, s’eviten també les contractures produïdes per manca del reg sanguini adequat i les relacionades amb elles, afavorint al mateix temps el retorn venós al cor, no hem d’oblidar, que amés amb el massatge, s’ajudarà que la sang, distribueixi amb major facilitat l’oxigen, cap aquells orgues o teixits que el precisin, aconseguint així la millor regeneració d’aquests.
Millora també l’alliberament d’histamina, endorfines, etc. Els efectes del massatge, és fan també notables a la circulació arterial, una mostra evident, és el to rosat que adquireix la pell a les zones tractades, desprès d’algunes sessions i la milloria que experimenta el pacient.

EFECTES SOBRE EL TEIXIT ADIPÓS
Quan el massatge, va acompanyat d’una dieta adequada i/o exercici, ajuda a dissoldre amb facilitat aquelles bosses o dipòsits de greix localitzats.

EFECTES SOBRE EL TEIXIT OSSI
Encara que el massatge, no actua sobre el propi os, per ser el teixit ossi un element viu en contínua renovació, l’activació de la circulació de la sang, accelera els processos de regeneració i millorament dels ossos, en casos de fractures, per exemple.

EFECTES SOBRE ELS ORGUES
Els orgues buits, com per exemple l’estòmac o els budells, són els més beneficiats pels efectes del massatge, ja que l’estructura que tenen posseeix fibres musculars.
Sobre la resta d’orgues no buits, haurem d’actuar de manera reflexa.

EFECTES SOBRE LA PELL
El massatge allibera a la pell de desfetes i cèl·lules mortes, que es troben en ella, en forma d’escames.
Estimulant la circulació de fluids com sang i limfa, activa la nutrició i multiplicació cel·lular, contribuint sense dubte a retardar l’envelliment de la pell.

EFECTES PSICOLÒGICS DEL MASSATGE
De tots és conegut, que l’efecte relaxant del massatge, estimula la receptibilitat del pacient, per això s’haurà de cuidar molt l’ambientació, o sigui tenir la llum atenuada, la temperatura agradable, una música relaxant, l’habitació haurà d’estar neta i lliure de sorolls i estridències. En un ambient així, resultarà més senzill obtenir la confiança del pacient i no podem oblidar que unes paraules de comprensió dites al moment adequat, poden tenir tant o més efecte que un tractament complet.

Anar a menú quiromassatge

3) - Hi ha garanties d'eficàcia?
Els resultats obtinguts amb el quiromassatge, són altament beneficiosos, però determinar l'eficàcia i permanència dels resultats, solament resulta possible desprès de valorar el funcionament obtingut de la primera sessió.

Anar a menú quiromassatge

DALT. MENÚ GENERAL

PRODUCTES MEGABRAINMEGABRAIN

 1. Per què ofereixen entrenadors mentals Megabrain?

 2. Són útils els entrenadors mentals?

 3. Poden suplir al psicòleg?

1) - Per què ofereixen entrenadors mentals Megabrain?
A la societat actual, tots som conscients que es viu acceleradament. Això porta com a consequència, una pèrdua de la capacitat per relaxar-se. La relaxació, és bàsica per assolir molts objectius. Els entrenadors mentals, ajuden a aconsseguir aquest estat mental idoni.
Conscients d’aquesta necessitat, el nostre gabinet ha estudiat l’oferta existent en el mercat d’aquests aparells i ha pensat que els entrenadors mentals Megabrain, són els que ofereixen una millor relació qualitat-preu.

Anar a menú Megabrain

2) - Són útils els entrenadors mentals?
Sí, en el seu ús adequat i sent conscients del seu veritable abast.

Anar a menú Megabrain

3) - Poden suplir al psicòleg?
No. Quan existeix un trastorn psicològic hi ha que acudir a un professional competent.

Anar a menú Megabrain

DALT. MENÚ GENERAL

CURSOS I SEMINARISCURSOS I SEMINARIS

 1. Els cursos i seminaris que ofereixen, ¿capaciten per treballar professionalment?

 2. La titulació dels cursos i seminaris, ¿és oficial?

1) - Els cursos i seminaris que ofereixen, capaciten per treballar professionalment?
El contingut dels nostres cursos i seminaris, proporciona la formació necessària per l’ús especificat, però en cap cas supleix la titulació oficial, que capacita per exercir determinades professions.
A manera d’exemple, el nostre curs de psicologia, dona la base necessària a qualsevol persona que per la seva professió, precisi conèixer amb facilitat el perfil psicològic dels seus interlocutors o per saber quina estratègia en el tracte pot donar millors resultats, però en cap cas el capacita per treballar de psicòleg, donat que aquesta professió solament es pot exercir si es disposa del corresponent títol universitari i la posterior col·legiació professional.

Anar a menú cursos i seminaris

2) - La titulació dels cursos i seminaris, ¿és oficial?
Donat que els nostres cursos i seminaris, pertanyen a l'apartat d'ensenyaments no reglats, no posseeixen titulació oficial no tenint per tant, validesa acadèmica, encara que solen ser valorats a l'àmbit professional per part de moltes empreses.

Anar a menú cursos i seminaris

DALT. MENÚ GENERAL

 

 
 

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS I GINER

 

 

 Gabinet de Psicologia i Salut de Montse Valls i Giner
Powered by
Monvall.com