GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS GINER

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS GINER

GOOGLE+
FACEBOOK
YOUTUBE
ISSUU
 

 

  Inici

El Gabinet

Qui Som

On Som Contacte Utilitats Medis Llibres  
 
 

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS I GINER

 
     
 

GLOSSARI DE PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

 
 

 

 
     
 

GLOSSARI DE PSICOLOGIA I PSIQUIATRIADes d'aquestes pàgines, el nostre gabinet, posa a la teva disposició la descripció de les simptomatologies dels trastorns i malalties més comunes de la ment. Has de saber, que aquesta relació, és merament informativa i en cap cas s'hauria d'utilitzar per establir diagnòstics, ja que aquesta missió és potestativa, només, dels professionals qualificats per a això.

Per fer més senzill el seu ús, aquesta relació, està ordenada alfabèticament. Si coneixes el nom del trastorn o malaltia que t'interessa, fes clic sobre la lletra amb què el seu nom comença, al menú següent, per anar a la pàgina que la conté.

 

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

O si ho prefereixes, busca directament el nom, que t'interessa en la relació alfabètica de tots els trastorns o malalties que contemplem en aquest glossari i que et mostrem a continuació:

|L

| LABILITAT AFECTIVA | LLENGUATGE EMFÀTIC | LOGORREA |

M

| MANIA | MERICISME | MEMBRE FANTASMA |

N

| NARCOLÈPSIA | NECROFÍLIA | NEOLOGISMES | NEUROSI D'ANGOIXA | NEUROSI D'ANSIETAT | NEUROSI D'HISTÈRIA | NEUROSI OBSESSIVA |

O

NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

P

| PEDOFÍLIA | PARAMNÈSIES | PENSAMENT ENEQUÈTIC | PERSEVERACIÓ | PERSEVERACIONS (EN LLENGUATGE) | PERSONALITAT OBSESSIVA | PICA | PROSOPAGNÒSIA  | PSEUDOAL·LUCINACIONS | PSEUDOAPROSÈXIA | PSICOSI MANÍAC DEPRESSIVA |

Q

NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

 


PAIDOFILIA

Tornar al menú

INICIAL

NOM

CARACTERÍSTIQUES I SIMPTOMATOLOGIA

TRACTAMENT HABITUAL


L


LABILITAT AFECTIVA

Tornar al menú


És un trastorn de l'afectivitat, on el que ho pateix manifesta gran variabilitat en els afectes. Qualsevol estímul pot fer que passi del riure al plor o viceversa.

És típic de la mania, però pot també ser conseqüència de demència i consum de tòxics.
 


El tractament és psiquiàtric.


LLENGUATGE EMFÀTIC

Tornar al menú


És una forma de parlar pomposa i amanerada, que sol presentar-se en trastorns esquizofrènics.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic


LOGORREA

Tornar al menú


És un trastorn del ritme del llenguatge, que provoca una manera de parlar excessivament abundant pel que fa a descripció d'imatges i conceptes.

És típica en la psicosi maníac depressiva.
 


El tractament és psiquiàtric i farmacològic


M


MANÍA

Tornar al menú


Aquest trastorn està considerat com diametralment oposat a la depressió. Està caracteritzat per eufòria i alegria exagerades, per un gran optimisme (fa bromes i acudits contínuament), la velocitat del pensament és molt accelerada, taquipsiquia, hi ha un llenguatge torrencial, verborrea, on el malalt, no té temps de pronunciar tot el que està pensant, serà considerat com a pensament pseudo disgregat, fuga d'idees o pensament ideofugal. Tendeix a sobrevalorar les seves possibilitats i minimitzar els inconvenients, amb la qual cosa comet en molts casos grans errors, que poden conduir fàcilment a la ruïna. La psicomotricitat està així mateix exaltada, amb increment de la fam i de l'impuls sexual i disminueix la necessitat de dormir. Hi ha risc de suïcidi.

Es produeix en les psicosis maníac depressives, per causes orgàniques i per consum de narcotics.
 


El tractament és psiquiàtric i farmacològic


MERICISM
E

Tornar al menú


És un trastorn de l'alimentació, consistent en mastegar els aliments de manera exagerada i al empassar, immediatament treure'ls i tornar a empassar-los. Està associat a esquizofrènies.
 


El tractament és psiquiàtric i farmacològic


MEMBRE FANTASMA

Tornar al menú


És un trastorn de la consciència en el qual una persona a qui se li amputa algun dels seus membres (braços, cames), seguirà percebent-los com existents i fins i tot podrà notar dolor en els mateixos. Aquest trastorn desapareix per si mateix, transcorregut un cert temps.
 


No requereix tractament de per si, però de vegades la teràpia psicològica ajuda al amputat a trobar l'acceptació de la nova situació.


N


NARCOLÈPSIA

Tornar al menú


És un trastorn del son, on qui ho pateix, es queda adormit de sobte, sense haver tingut prèviament sensació que podia adormir-se. El son durarà un curt espai de temps. Aquesta hipersòmnia curta i sobtada, es considera que pot obeir a factors genètics i sol aparèixer en l'adolescència o en adults joves. Té semblant incidència en ambdós sexes. Les crisis solen tenir una durada entre 5 i 15 minuts i desapareixen tan sobtadament com apareixen. Es poden acompanyar de cataplexia (pèrdua de to muscular), paràlisi del son (pèrdua de la capacitat de moviment durant el son i el despertar) i al·lucinacions.
 


El tractament és psiquiàtric. Responen bé als medicaments estimulants, encara que si hi ha cataplexia i / o al·lucinacions són més resistents


NECROFÍLIA

Tornar al menú


És un trastorn de la conducta sexual, molt poc freqüent, on qui ho pateix obté plaer sexual amb morts.

Està associat amb trastorns psicòtics greus, esquizofrènies i oligofrènies.
 


El tractament és psiquiàtric.


NEOLOGISMES

Tornar al menú


És un trastorn del llenguatge on l'afectat crea paraules noves per poder descriure pensaments que no sap explicar i les utilitza normalment.
 


El tractament pot ser neurològic o psiquiàtric.


NEUROSI D'ANG
OIXA

Tornar al menú


VEURE ANGOIXA (NEUROSI D'ANSIETAT - CRISI D'ANGOIXA)

VEURE ANGOIXA (NEUROSI D'ANSIETAT - TRASTORN D'ANGOIXA)
 

 


NEUROSI D'ANSIETAT

Tornar al menú


VEURE ANSIETAT (NEUROSI D'ANSIETAT)
 

 


NEUROSI D'HISTÈRIA

Tornar al menú


VEURE HISTÈRIA (NEUROSI D'HISTÈRIA)
 


 


NEUROSI OBSESSIVA

Tornar al menú


Forma part dels trastorns obsessius importants. Hi ha criteris per part d'alguns professionals de no considerar igual que la malaltia obsessiva, ja que consideren que en la malaltia obsessiva hi ha factors endògens i per tant revesteix més gravetat que la neurosi.

Entre els símptomes més habituals trobem:

- Idees nosofòbiques (temor exagerat als bacteris i contagis).
- Idees de verificació (comprovar més d'una vegada i de forma exagerada aixetes, claus de gas, panys, etc.).
- Cabòries filosòfiques (cabòries absurdes com ara: Per què hi ha dos sexes?).
- Escrúpols excessius (por exagerada a estar en pecat, haver fet mal a altres, haver ofès Déu, etc.).
- Actes obsessius (accions i moviments innecessaris, que fan per vèncer les obsessions ideatives).
- Compulsions (necessitat de comportaments absurds, però que si no els fan generen ansietat).

Les causes més habituals poden ser genètiques, constitucionals, insuficiència en l'alteració cortical, manca de serotonina en sang, educació rígida, causes psicològiques (retrocessió a l'etapa sàdic-anal)
 


El tractament amb què es troben millors resultats és amb teràpia psicològica amb tècniques de modificació de conducta i tècniques de relaxació. Sol trobar-se també bones respostes amb l'ús de la hipnosi.

En alguns casos pot requerir tractament psiquiàtric i farmacològic


O


NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

Tornar al menú


 

 

P


PEDOFÍLIA (PEDOFILIA)

Tornar al menú


Aquest trastorn de la conducta sexual on qui el pateix, té afició sexual exclusiva o predominantment per nens.
 


El tractament és psiquiàtric.
 


PARAMNÈSIES

Tornar al menú


Les paramnèsies, són distorsions de la memòria en grau patològic. Resulta de la inclusió de detalls, significats o emocions falses o bé de relacions espai temporals errònies (déjà vú, déjà vécu i déjà entendu). Sol sorgir com a conseqüència d'epilèpsies del lòbul temporal.
 


El tractament és neurològic i / o psiquiàtric.


PENSAMENT ENEQUÈTIC

Tornar al menú


El pensament enequètic és un trastorn del pensament en què el qui el pateix tendeix a "enganxar-se" en el tema. Es dóna típicament en malalts epilèptics.
 


El tractament és neurològic i / o psiquiàtric.
 


PERSEVERACIÓ

Tornar al menú


És un trastorn en el contingut del pensament on el malalt no acaba d'explicar el que vol. Dóna voltes al tema i ho repeteix una i altra vegada.
 


El tractament és neurològic i / o psiquiàtric.


PERSEVERACIONS (EN LLENGUATGE)

Tornar al menú


És repetir les coses una i altra vegada, com a conseqüència de lesions cerebrals.
 


El tractament és neurològic.


PERSONALITAT OBSESSIVA

Tornar al menú


És una forma d'actuar, caracterització d'un estil de vida. Presenta dues formes:

- Trets astènics (Persones amb indecisió a les quals els costa molt decidir-se o prendre partit).
- Trets estènics (Persones excessivament preocupades per la pulcritud, moral, normes, disciplina, etc.).
 


Sol funcionar bé la teràpia psicològica amb tècniques de relaxació o hipnosi, però pot precisar tractament psiquiàtric.
 


PICA

Tornar al menú


És un trastorn de l'alimentació en què el malalt ingereix substàncies no alimentàries com paper, pedres, etc.

Es dóna en oligofrènics, esquizofrènics, i també en algunes demències.

Es pot observar en alguns nens, en aquest cas generalment no sol ser patològic, sinó necessitat de captar l'atenció.


El tractament és psiquiàtric.


PROSOPAGNÒSIA

Tornar al menú


És una malaltia dins del grup de les agnòsies en què l'afectat no pot reconèixer les cares. Reconeix als interlocutors per la veu o per la vestimenta. És conseqüència de lesions en l'hemisferi dret.
 


El tractament és neurològic.


PSEUDOAL·LUCINACIONS

Tornar al menú


A les pseudoal·lucinacions manca alguna de les tres regles de les al·lucinacions. El més habitual és que la percepció de les veus no és exterior sinó interior.

És típica de esquizofrènies, quadres psicòtics, depressions endògenes, parafrènies, psicosis al·lucinatòries cròniques.
 


El tractament és psiquiàtric.


PSEUDOAPROSÈXIA

Tornar al menú


És un trastorn de l'atenció en què aparentment hi ha falta d'atenció, però en realitat el que falla és el rendiment. És bastant típic en els obsessius, ja que sembla que no prestin atenció, però el que en realitat passa és que en centrar l'atenció en la seva obsessió, no tenen temps per a altres coses. A més del trastorn obsessiu, pot estar associat a altres patologies.


El tractament és psiquiàtric.


PSICOSI MANÍAC DEPRESSIVA

Tornar al menú


La psicosi maníac depressiva, també coneguda com psicosi afectiva, és una malaltia mental, que es caracteritza per tenir implícites dues fases molt diferenciades:

- La fase maníaca, durant la qual el malalt té un estat d'eufòria, amb sensacions de gran energia, de no necessitar dormir. Pot també mostrar còlera i irritabilitat. Hi ha una mala interpretació de les coses. A continuació de la fase maníaca, pot anar a la fase depressiva o tenir un període de normalitat.
- La fase depressiva, és de profunda tristesa, falta d'il·lusió per les coses, pèrdua de gana i trastorns del son. En ambdues fases, hi ha risc de suïcidi.

Aquest tipus de malaltia apareix al voltant dels 30 anys o de vegades abans.
 


El tractament és psiquiàtric.


Q


NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

Tornar al menú

   

 

 
 

 

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS I GINER

 

 

 Gabinet de Psicologia i Salut de Montse Valls i Giner
Powered by
Monvall.com