GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS GINER

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS GINER

GOOGLE+
FACEBOOK
YOUTUBE
ISSUU
 

 

  Inici

El Gabinet

Qui Som

On Som Contacte Utilitats Medis Llibres  
 
 

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS I GINER

 
     
 

GLOSSARI DE PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

 
 

 

 
     
 

GLOSSARI DE PSICOLOGIA I PSIQUIATRIADes d'aquestes pàgines, el nostre gabinet, posa a la teva disposició la descripció de les simptomatologies dels trastorns i malalties més comunes de la ment. Has de saber, que aquesta relació, és merament informativa i en cap cas s'hauria d'utilitzar per establir diagnòstics, ja que aquesta missió és potestativa, només, dels professionals qualificats per a això.

Per fer més senzill el seu ús, aquesta relació, està ordenada alfabèticament. Si coneixes el nom del trastorn o malaltia que t'interessa, fes clic sobre la lletra amb què el seu nom comença, al menú següent, per anar a la pàgina que la conté.

 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

O si ho prefereixes, busca directament el nom, que t'interessa en la relació alfabètica de tots els trastorns o malalties que contemplem en aquest glossari i que et mostrem a continuació:

R

| REDUCCIÓ DEL LLENGUATGE |

S

| SADOMASOQUISME  | SÍNDROME DE COTARD | SÍNDROME DE KORSAKOFF | SÍNDROME DE KOTZWARA | SÍNDROME DE MÜNCHHAUSSEN | SÍNDROME DE MÜNCHHAUSSEN PER PODERS | SOMNAMBULISME | SUPRESSIÓ DEL LLENGUATGE (AFÀSIA) |

T

| TAQUILÀLIA | TAQUIPSÍQUIA | TDAH | TERRORS NOCTURNS | TOC | TRASTORN BIPOLAR | TRASTORN EXOGEN | TRASTORN OBSESSIU | TRASTORN ORGÀNIC | TRASTORN PARANOIDE | TRASTORN PERSONALITAT | TRASTORN PERSONALITAT AFECTIU | TRASTORN PERSONALITAT ANTISOCIAL | TRASTORN DE PERSONALITAT EXPLOSIU | TRASTORN PERSONALITAT HISTÈRIC | TRASTORN PERSONALITAT NARCISISTA | TRASTORN PERSONALITAT PARANOIDE | TRASTORN PERSONALITAT PASIUDEPENDENT |

U

| UROLÀGNIA |

V

| VAGINISME | VOYEURISME (ESCOPOFÍLIA) |

X

NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

Y

NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

Z

| ZOOFÍLIA |

INICIAL

NOM

CARACTERÍSTIQUES I SIMPTOMATOLOGIA

TRACTAMENT HABITUAL


R


REDUCCIÓ DEL LLENGUATGE

Tornar al menú


És una forma d'afàsia, produïda per lesions cerebrals, en què s'experimenta una disminució del dèbit, (nombre de paraules per minut). Habitualment es produeix en afàsies motrius.
 


El tractament és neuronal


S


SADOMASOQUISME

Tornar al menú


VEURE ALGOLAGNIA


 


SÍNDROME DE COTARD

Tornar al menú


VEURE ASOMATOGNÒSIA
  


SÍNDROME DE KORSAKOFF

Tornar al menú


VEURE AMNÈSIA
  


SÍNDROME DE KOTZWARA

Tornar al menú


És un trastorn de la conducta sexual, on s'obté plaer mitjançant l'asfíxia eròtica. Aquesta pràctica és realment perillosa i en alguns casos s'han registrat morts en la seva pràctica, com és el cas del compositor txec Frantizek Kotzwara, que en 1.791 va perdre la vida al practicar-lo. Aquesta síndrome pren el nom d'aquest compositor ja que va ser el primer cas registrat.
 


El tractament és psiquiàtric
 


SÍNDROME DE MÜNCHAUSSEN

Tornar al menú


En aquest trastorn, l'afectat, simula o provoca patologies per ser atès mèdicament i passar per quiròfan. Aquesta patologia sol ser una manera de reclamar atenció i com una recerca de la màgia que per a ells comporta tota la tecnologia mèdica.
 


El tractament és psiquiàtric.
 


SÍNDROME DE MÜNCHAUSSEN PER PODERS

Tornar al menú


Aquest trastorn, igual que l'anterior és una manera de reclamar atenció, però en aquest cas no per a si mateix, sinó per algú pròxim. El cas més freqüent és de mares, que provoquen malalties als seus fills, per exemple diarrees, perquè siguin atesos mèdicament.


El tractament és psiquiàtric
 


SOMNAMBULISME

Tornar al menú


És un trastorn del son, en el qual l'afectat s'aixeca adormit i passeja amb els ulls oberts i sortejant obstacles, de vegades reproduint moviments o actuacions, però sense consciència. En despertar no recorda res del que va passar. És més freqüent en nens i tendeix a desaparèixer en anar fent-se grans. Els mecanismes que produeixen el somnambulisme són encara poc coneguts.
 


Sol ajudar la teràpia psicològica recolzada en tècniques de relaxació.


SUPRESSIÓ DEL LLENGUATGE (AFÀSIA)

Tornar al menú


En aquest tipus d'afàsia, provocada per lesions cerebrals hi ha una pèrdua del llenguatge a la major part d'ocasions total.
 


El tractament és neurològic


T


TAQUILÀLIA

Tornar al menú


És un trastorn del ritme del llenguatge, on es produeix una acceleració patològica del mateix. Les causes solen ser neuronals.
 


El tractament és neurològic o psiquiàtric.
 


TAQUIPSÍQUIA

Tornar al menú


És un trastorn del ritme del pensament, existeix una acceleració patològica del pensament, que pot fins i tot provocar fuga d'idees.
 


El tractament és psiquiàtric o neurològic.
 


TDAH

Tornar al menú

 


Aquest trastorn, és més comú en nens i consisteix en hiperactivitat, (el nen es mou i actua de forma massa ràpida i amb imprecisió), i dèficit d'atenció (l'afectat li costa fixar l'atenció i concentrar-se, a causa de la intensa activitat física que desenvolupa).
 


El tractament pot ser psiquiàtric i/o psicològic.


TERRORS NOCTURNS

Tornar al menú


Aquest trastorn, sol produir-se en nens entre 5 i 7 anys i és molt infreqüent després de la pubertat. Consisteix en l'aparició sobtada d'una forta agitació corporal i vegetativa, acompanyada d'estats de pànic. Apareix sudoració, acceleració del pols, es crida, es gemega, de vegades s'incorporen al llit. Tenen sensacions d'opressió, paràlisi, asfíxia i pateixen una por intensa. Pot resultar difícil despertar, però després es tornen a dormir i en despertar no solen recordar l'episodi. No solen indicar patologies, llevat dels casos en què romanen després de la pubertat.
 


En cas necessari, el tractament pot ser psiquiàtric o psicològic.


TOC

Tornar al menú


El trastorn obsessiu compulsiu, té simptomatologies semblants a la neurosi obsessiva i al trastorn obsessiu. La intensitat d'aquestes simptomatologies és major que en la neurosi.
 


El tractament sol ser psiquiàtric, en alguns casos pot ser suficient amb teràpia psicològica. En altres és útil la combinació d'ambdues.
 


TRASTORN BIPOLAR

Tornar al menú


El trastorn bipolar en general és el mateix que la psicosi maníac depressiva. Hi ha comportaments semblants en algunes neurosis i en persones ciclotímiques, que no han de ser confosos.
 


El tractament és psiquiàtric si es tracta de psicosi maníac depressiva i pot ser psicològic en els altres casos.
 


TRASTORN EXOGEN

Tornar al menú


És el que està produït per factors externs, agressions físiques, químiques o biològiques del sistema nerviós central (malalties com la meningitis, hipertiroïdisme, arteriosclerosi, malalties infeccioses, intoxicacions per narcotics, beguda, tòxics d'ús professional, tumors cerebrals, etc.). Es divideixen en dos grans grups: simptomàtics (en què el cervell té alterada la seva funcionalitat, però no la seva arquitectura. Hi ha un mal funcionament, però no hi ha lesions) i orgànics (El cervell té una lesió, està malmès el teixit).
 


El tractament pot ser, en funció de l'origen, psiquiàtric, neurològic i mèdic.


TRASTORN OBSESS
IU

Tornar al menú


Té les mateixes característiques que la neurosi obsessiva, però és més gran la intensitat. VEURE NEUROSI OBSESSIVA
 


 


TRASTORN ORGÀNIC

Tornar al menú


Estan en la línia dels trastorns exògens i són aquells que provoquen estats demencials.


El tractament pot ser, en funció de l'origen, psiquiàtric i / o neurològic
 


TRASTORN PARANOIDE

Tornar al menú


En aquest trastorn la persona se sent observada, perseguida, és conseqüència d'una incorrecta apreciació dels estímuls externs que porta a situacions delirants. Inclou des de la paranoia clàssica, fins als trastorns que van i vénen. No sol afectar altres àrees, per la qual cosa la persona, a excepció de l'esmentat, pot portar una vida normal
 


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


TRASTORN PERSONALITAT

Tornar al menú


Els trastorns de personalitat, són trastorns del caràcter, que no poden considerar pròpiament com a malalties mentals i que es van configurant des de la infantesa fins a la maduresa en funció d'ambient i genètica. Es poden suavitzar els efectes, però difícilment es curen completament.
 


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


TRASTORN PERSONALITAT AFECTIU

Tornar al menú


Està enquadrat dins dels trastorns de personalitat i es caracteritza pels quadres d'ansietat, angoixa, etc.
 


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


TRASTORN PERSONALITAT ANTISOCIAL

Tornar al menú


Està enquadrat dins dels trastorns de personalitat i es caracteritza pels quadres de dificultat per relacionar-se amb els altres.
 


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


TRASTORN PERSONALITAT EXPLOSI
U

Tornar al menú


Està enquadrat dins dels trastorns de personalitat i es caracteritza pels quadres d'ira i irritabilitat.
 


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


TRASTORN PERSONALITAT HISTÈRIC

Tornar al menú


Està enquadrat dins dels trastorns de personalitat i es caracteritza pels quadres de sobreactuació per cridar l'atenció, semblants als de la neurosi d'histèria


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


TRASTORN PERSONALITAT NARCISISTA

Tornar al menú


Està enquadrat dins dels trastorns de personalitat i es caracteritza pels quadres d'excessiu afecció a si mateix. De agradar-se en excés.


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


TRASTORN PERSONALITAT PARANOIDE

Tornar al menú


Està enquadrat dins dels trastorns de personalitat i es caracteritza pels quadres de sentir-se observat i perseguit, semblants als del trastorn paranoide


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


TRASTORN PERSONALITAT P
ASIUDEPENDENT

Tornar al menú


Està enquadrat dins dels trastorns de personalitat i es caracteritza pels quadres de dependre dels altres en excés.
 


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.


U


UROLÀGNIA

Tornar al menú


Aquest trastorn de la conducta sexual, es caracteritza per l'obtenció de plaer en orinar o defecar. Moltes vegades està inclòs dins del sadomasoquisme.
 


El tractament és psiquiàtric


V


VAGINISME

Tornar al menú


És un trastorn de la conducta sexual en la dona, que provoca contracció en els músculs vaginals, de manera que impedeixen la penetració o fan que aquesta sigui dolorosa i sense plaer, per la qual cosa la dona acaba rebutjant el coit.
 


Un cop descartada qualsevol patologia orgànica, el tractament és psicològic, recolzat en tècniques de relaxació.


VOYEURISME (ESCOPOFÍLIA)

Tornar al menú


És un trastorn en la conducta sexual, que es caracteritza per l'obtenció de plaer mitjançant l'observació d'escenes sexuals d'altres persones, sense intervenir directament en elles.
 


Tractament psiquiàtric i / o neurològic.
 


X


NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

Tornar al menú

   

Y


NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

Tornar al menú

   

Z


ZOOFÍLIA

Tornar al menú


VEURE BESTIALISME


 

 

 
 

 

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS I GINER

 

 

 Gabinet de Psicologia i Salut de Montse Valls i Giner
Powered by
Monvall.com