GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS GINER

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS GINER

GOOGLE+
FACEBOOK
YOUTUBE
ISSUU
 

 

  Inici

El Gabinet

Qui Som

On Som Contacte Utilitats Medis Llibres  
 
 

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS I GINER

 
     
 

GLOSSARI DE PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

 
 

 

 
     
 

GLOSSARI DE PSICOLOGIA I PSIQUIATRIADes d'aquestes pàgines, el nostre gabinet, posa a la teva disposició la descripció de les simptomatologies dels trastorns i malalties més comunes de la ment. Has de saber, que aquesta relació, és merament informativa i en cap cas s'hauria d'utilitzar per establir diagnòstics, ja que aquesta missió és potestativa, només, dels professionals qualificats per a això.

Per fer més senzill el seu ús, aquesta relació, està ordenada alfabèticament. Si coneixes el nom del trastorn o malaltia que t'interessa, fes clic sobre la lletra amb què el seu nom comença, al menú següent, per anar a la pàgina que la conté.

 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |

O si ho prefereixes, busca directament el nom, que t'interessa en la relació alfabètica de tots els trastorns o malalties que contemplem en aquest glossari i que et mostrem a continuació:

F

| FÀCIES AMÍMICA | FENÒMENS OBSESSIVOIDES DE LA NORMALITAT | FÒBIA SIMPLE | FÒBIA SOCIAL | FROTTEURISME | FUGA DE IDEES |

G

| GERONTOFÍLIA |

H

| HEMIANÒPSIA | HEMIASOMATOGNÒSIA | HIPERAMNÈSIA | HIPERMÍMIA | HIPERPROSÈXIA | HIPERSEXUALITAT | HIPERSÒMNIA | HIPOMÍMIA | HIPOPROSÈXIA | HIPOSEXUALITAT | HISTÈRIA (NEUROSI D'HISTÈRIA) | HISTÈRIA DE CONVERSIÓ | HISTÈRIA DE DISSOCIACIÓ |

I

| IDEES DELIRANTS | IDEES DELIRANTS AL·LOTÍPIQUES | IDEES DELIRANTS D'AUTORREFERÈNCIA | IDEES DELIRANTS DE CULPA | IDEES DELIRANTS DE GRANDESA | IDEES DELIRANTS DE PERJUDICI | IDEES DELIRANTS DE RUÏNA | IL·LUSIONS | INCOHERÈNCIA | INCONTINÈNCIA AFECTIVA | INDIFERÈNCIA AFECTIVA | INFERMETAT OBSESSIVAINHIBICIÓ | INSOMNI |

J

NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

k

NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

INICIAL

NOM

CARACTERÍSTIQUES I SIMPTOMATOLOGIA

TRACTAMENT HABITUAL


F


FÀCIES AMÍMICA

Tornar al menú


VEURE CONGELACIÓ DE LA MÍMICA

 


FENÒMENS OBSESSIVOIDES DE LA NORMALITAT

Tornar al menú


Aquest trastorn, està emmarcat dins dels trastorns obsessius.

Són generalment poc importants i solen ser conseqüència de factors com la fatiga, o la manca de dormir.

Són pensaments i / o accions que queden a la ment i es repeteixen de forma obsessiva durant un breu període de temps. Generalment amb el temps desapareixen de per si.


Encara que tendeixen a desaparèixer per si sols, de vegades és necessari seguir una teràpia psicològica breu.


FÒBIA SIMPLE

Tornar al menú


Aquest tipus de fòbia, és generalment poc important, ja que queda circumscrita a un determinat estímul o una situació específica, per exemple marejar-se en veure sang.


Encara que per les seves característiques es pot, en la majoria de casos, prescindir de tractament, és bo intentar vèncer la fòbia per mitjà d'una teràpia psicològica, que generalment serà molt breu.


FÒBIA SOCIAL

Tornar al menú


En aquesta fòbia, hi ha la incapacitat per relacionar-se i interactuar socialment dins dels barems de la normalitat. És un trastorn que sol estar lligat a l'ansietat.

La persona que ho pateix té dificultats per relacionar-se amb els altres i aquestes dificultats són més grans quan es tracta de parlar en públic, o amb l'altre sexe, o bé demanar un lloc de treball, etc.

La persona tendeix a patir bloquejos mentals, es posa vermell i pot tenir sudoració a les mans.


Es tracta amb teràpia psicològica i es poden emprar tècniques de relaxació o la hipnosi per augmentar l'eficàcia i la rapidesa en l'obtenció de resultats.


FROTTEURISM
E

Tornar al menú


La persona que pateix aquesta alteració de la conducta sexual, obté plaer sexual mitjançant el frec dels seus genitals amb cossos de l'altre sexe, en situacions d'aglomeració, com per exemple en transports públics en hora punta.


El tractament és psiquiàtric i / o psicològic.


FUGA DE IDEES

Tornar al menú


El trastorn del contingut del pensament, consisteix que a causa d'una acceleració del mateix, es produeix una falta d'unió lògica entre les diferents idees. Això arriba a provocar l'aparició d'un llenguatge aparentment incoherent, ja que encara que la lògica associativa, és la normal, l'acceleració fa que el llenguatge sigui incomprensible. Aquesta fuga d'idees, pot ser de diferents frases i amb esforç, es pot de vegades arribar a captar el significat.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic


G


GERONTOFÍLIA

Tornar al menú


Aquest trastorn és una alteració de la conducta sexual pel qual s'obté plaer sexual, mitjançant l'observació o la interacció física amb persones d'edat avançada.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic


H


HEMIANOPSIA

Tornar al menú


És un trastorn dins del grup de les agnòsies, on l'afectat, a causa d'una lesió cerebral, està impedit per veure una part del camp visual, però és conscient d'això i ho corregeix mitjançant girs del cap.


El tractament és neuronal


HEMIASOMATOGNÒSIA

Tornar al menú


És una afecció dins les agnòsies, on el que la pateix, deixa de tenir consciència d'una part del seu cos, generalment l'esquerra, per lesions a la part dreta del cervell. No capten la sensibilitat d'aquesta part i no són conscients d'això.


El tractament és neurològic.


HIPERMNÈSIA

Tornar al menú


És un increment patològic de la memòria. S'incrementa de manera desmesurada la capacitat per memoritzar (registrar, retenir, evocar). Generalment va associada a altres trastorns o malalties (trastorns maníacs, trastorns obsessius, debilitat mental, etc.)


El tractament és neurològic


HIPERMÍMIA

Tornar al menú


És un trastorn de la psicomotricitat en el qual l'afectat tendeix a produir una gran quantitat de gestos, ganyotes, que van variant al llarg de la conversa.

Evidencien estats maníacs i / o ansietat


El tractament és psiquiàtric.


HIPERPROSÈXIA

Tornar al menú


És un estat patològic d'increment de l'atenció. Els afectats es fixen en tots els estímuls que els arriben, però això els condueix a un baix rendiment i a un estat d'atenció baix, ja que pretenen estar al corrent de tot alhora.

Pot ser conseqüència d'estats d'ansietat, quadres maníacs o per consum de narcotics.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


HIPERSEXUALITAT

Tornar al menú


És un increment patològic de l'apetència sexual, que pot estar associat a esquizofrènies, trastorns maníacs o per consum de tòxics.


El tractament és psiquiàtric


HIPERSÒMNIA

Tornar al menú


Consisteix en somnolència excessiva patològica. Hi ha un excés de son a la vigília i precisa de moltes hores de dormir. Poden ser secundàries (les que són conseqüència de traumatismes, tumors, encefalitis, hipotiroïdisme, etc.) I primàries on l'únic signe o el més prominent és la pròpia somnolència.


El tractament pot ser mèdic, neuronal o psiquiàtric en funció del tipus de hipersòmnia


HIPOMÍMIA

Tornar al menú


És una disminució patològica de l'expressió facial. Sol produir-se en depressions endògenes, esquizofrènies i demències.


El tractament és psiquiàtric i / o neuronal.


HIPOPROSÈXIA

Tornar al menú


És un estat patològic de disminució de l'atenció. Als afectats els costa molt prestar atenció a les coses i com a conseqüència va associat a dèficits de memòria.

Pot ser conseqüència de diverses patologies, que van des afeccions orgàniques cerebrals, passant per l'apatia associada a depressions i esquizofrènies, fins a la falta d'interès en oligofrènies i demències.


El tractament s'ha d'establir d'acord a la causa del trastorn, de manera que podrà ser neurològic o psiquiàtric i farmacològic


HIPOSEXUALITAT

Tornar al menú


És la pèrdua del desig i l'impuls sexual. Es manifesta en neuròtics, depressius i en algunes esquizofrènies.


El tractament és psiquiàtric.


HISTÈRIA (NEUROSI DE HISTÈRIA)

Tornar al menú


La histèria és un tipus de neurosi, que sol donar-se en persones immadures o emocionalment inestables amb poca tolerància a la frustració. La frustració els implica ira, ansietat, irritabilitat. Com a resposta a aquesta frustració el malalt, tendeix a manipular les persones que han estat les presumptes culpables de la seva frustració. Poden inventar malalties com paràlisi de cames o braços, desaparició de la parla, crisi que semblen epilèptiques, pèrdua de la visió, etc. Aquests símptomes comencen a aparèixer quan s'obtenen beneficis secundaris, com a increment d'atencions, millors tractes. El malalt, està actuant inconscientment, no posa voluntat en tot això, simplement té una incapacitat psicològica per obtenir recursos millors i llavors recorre a aquesta "actuació", però que en absolut és deliberada o controlable.


Els millors resultats s'obtenen mitjançant teràpia psicològica.


HISTÈRIA DE CONVERSIÓ

Tornar al menú


Els símptomes de la histèria, no són només físics, sinó també mentals. Si la simptomatologia es troba dins de la línia somàtica, es tractaria llavors d'Histèria de Conversió


El tractament és mitjançant teràpia psicològica, encara que pot requerir també tractament psiquiàtric


HISTÈRIA DE DISSOCIACIÓ

Tornar al menú


Els símptomes de la histèria, no són només físics, sinó també mentals. Si la simptomatologia es troba dins de la línia mental, es tractaria llavors d'Histèria de Dissociació


El tractament és mitjançant teràpia psicològica, encara que pot requerir també tractament psiquiàtric


I


IDEES DELIRANTS

Tornar al menú


Les idees delirants, són un trastorn del contingut del pensament. Consisteixen en l'alteració de l'argument. Correspon a temes anormals, que es tractaran i expressaran amb significativa normalitat. Han de complir tres característiques:

- Ha de tractar d'una idea falsa.
- Aquesta idea ha d'arribar per via patològica.
- La idea serà irreductible a través de l'argumentació lògica.

Poden tenir el seu origen en diverses patologies, però les més habituals són l'esquizofrènia, si són primàries (apareixen sense causa o explicació), o de depressions endògenes (on s'ha observat un període de gestació de la idea)

En funció del contingut es divideixen en els tipus que es ressenyen com trastorns independents a continuació en aquest glossari.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


IDEES DELIRANTS AL·LOTÍPIQUES

Tornar al menú


Les idees delirants al·lotípiques són aquelles en què el malalt té idees delirants d'infidelitat. És típica d'alcohòlics i paranoics. És molt perillosa


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


IDEES DELIRANTS DE AUTORREFERÈNCIA

Tornar al menú


Les idees delirants de autoreferència són aquelles en què el malalt pensa que tothom està pendent d'ell. Recullen coses autèntiques i les interpreten a la seva manera. (Ejs. Algú gira el cap per casualitat i ell creu que li està mirant. Creu que parlen d'ell en la televisió. Pensa que les llums dels cotxes, són contrasenyes que s'intercanvien contra ell.)


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


IDEES DELIRANTS DE CULPA

Tornar al menú


Les idees delirants de culpa són aquelles en què el malalt pensa que les coses es produeixen per culpa seva, per això, es fixarà en els més mínims detalls per a crear una argumentació.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


IDEES DELIRANTS DE GRANDESA

Tornar al menú


Les idees delirants de grandesa són aquelles en què el malalt pensa que és un gran personatge, amb grans poders de transformació corporal. Creu que torna el seu cos petit.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


IDEES DELIRANTS DE PERJUDICI

Tornar al menú


Les idees delirants de prejudici són aquelles en què el malalt estableix judicis de valoració anòmals com que li enverinen el menjar, etc.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


IDEES DELIRANTS DE RUÏNA

Tornar al menú


Les idees delirants de ruïna són aquelles en què el malalt pensa que està absolutament arruïnat i no és cert.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


IL·LUSIONS

Tornar al menú


És un trastorn de la sensopercepció, la conseqüència és la percepció deformada de la realitat. L'afectat sent o escolta alguna cosa, però li atribueix un significat diferent al que correspon a aquella percepció. Aquesta deformació de percepcions, pot estar provocada per diferents causes, entre elles, les orgàniques, per una intensitat afectiva molt alta, que produeix més ansietat i afecte depressiu, marcat per il·lusions catatímiques, en aquestes últimes, la convicció és variable i el malalt pot dubtar de les mateixes.

Cal no confondre-les amb les il·lusions voluntàries, on qui les té, sap que ell mateix les ha creat i que són falses i per tant no suposen una patologia.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic


INCOHERÈNCIA

Tornar al menú


És un trastorn del pensament, que afecta el llenguatge, semblant a la disgregació, però en aquest són ja les paraules les que no tenen coherència entre elles. És pròpia de les demències.


El tractament és neurològic.


INCONTINÈNCIA AFECTIVA

Tornar al menú


És un trastorn de l'afectivitat, que qui el pateix no pot dissimular la seva alegria o la seva tristesa cara a l'exterior.

Sol ser conseqüència de trastorns maníacs o esquizofrènies.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


INDIFERÈNCIA AFECTIVA

Tornar al menú


És un trastorn de l'afectivitat, on l'afectat és incapaç de reaccionar emocionalment davant les coses.

És típic de les esquizofrènies cròniques, on existeix a més apatia i inhibició.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic.


INHIBICIÓ

Tornar al menú


És un trastorn del pensament, que es caracteritza per la baixa fluïdesa del pensament i la dificultat per trobar les paraules.

Està relacionat amb depressions i esquizofrènies.


El tractament és psiquiàtric i farmacològic


INSOMNI

Tornar al menú


L'insomni, consisteix en la dificultat per dormir o dormir de manera discontínua.

Cal tenir en compte abans de res que les hores que necessita cada persona, són diferents i el que realment compta és aixecar-se, després de dormir, amb les capacitats d'atenció i concentració correctes.

Pot estar provocat per diverses causes, la major part d'insomnis són secundaris, ja que són conseqüència d'una altra patologia física o psicològica (dolor, mala digestió, dificultats respiratòries, ansietat depressió, obsessions, manies, esquizofrènies, etc.). Encara que també hi ha casos de insomnis de primera hora on no hi ha patologies associades.


La teràpia psicològica, recolzada amb tècniques de relaxació i / o hipnosi, dóna molt bon resultat en la majoria de casos, però depenent del trastorn associat, poden requerir tractament mèdic i / o psiquiàtric.


J


NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

Tornar al menú

 

 


K


NO HI HA INFORMACIÓ DE CAP

Tornar al menú

   

 

 
 

 

GABINET DE PSICOLOGIA I SALUT DE MONTSE VALLS I GINER

 

 

 Gabinet de Psicologia i Salut de Montse Valls i Giner
Powered by
Monvall.com